Aplikacja Zgłoszenia przeznaczona jest do zarządzania zgłoszeniami dot. usterek, awarii. Dodatkowo możliwa jest rejestracja innych prac dodatkowych dot. zarządzanych zasobów (np. wynikających z przeglądów, planu remontów). W pełni konfigurowalne rozwiązanie pozwala odwzorować strukturę organizacyjną jednostki (np. podział na zakłady celowe, administracje), własne zespoły konserwatorów poszczególnych administracji.

Kategorie zgłoszeń, rodzaje wykonywanych prac pozwalają na szczegółową analizę zdarzeń dot. poszczególnych lokalizacji. Natomiast opisanie zasobów w formie lokalizacji, obiektów technicznych (dźwigi, place zabaw) daje możliwość precyzyjnego umiejscowienia poszczególnych zgłoszeń.

Otrzymane zgłoszenia mogą być przekazywane do realizacji przez jednostki zewnętrzne (z uwzględnieniem podpisanych umów dot. poszczególnych nieruchomości, terenów itd.), własnych konserwatorów administracji osiedlowych lub jednostki, zakłady celowe (np. wewnętrzne serwisy techniczne).

Aplikacja umożliwia także prowadzenia rozliczenia prac godzinowych pracowników administratora z uwzględnieniem podręcznych magazynów lub tzw. stanów powierzonych poszczególnych konserwatorów (stan wydanych materiałów z uwzględnieniem ich zamontowania/zużycia lub nie).

Realizacja prac odbywa się w ramach zleceń (stałych, jednorazowych) i/lub obowiązujących umów. Ewidencja uwzględnia podział na źródła finansowania (np. eksploatacja, fundusz remontowy, usługi odpłatne).

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • definiowalna struktura jednostek organizacyjnych dostosowana od potrzeb zarządcy
 • rejestr centralny zgłoszeń zarządcy, rejestry zgłoszeń poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • podział zgłoszeń na kategorie, rodzaje prac
 • umiejscowienie zgłoszeń w ramach definiowalnych lokalizacji, obiektów technicznych, położenia
 • obsługa realizatorów zewnętrznych, własnych (pracownicy zarządcy), wewnętrznych (jednostki zarządcy)
 • ewidencja umów z realizatorami z uwzględnieniem lokalizacji (np. budynki, dźwigi)
 • ewidencja zleceń stałych, jednorazowych z podziałem na źródła finansowania
 • zarządzanie pracą pracowników własnych
 • rejestracja własnych prac wykonanych z podaniem liczby roboczogodzin
 • obsługa zużycia materiałów z uwzględnieniem magazynu podręcznego
 • rozdzielenie materiałów wydanych i materiałów zużytych do realizacji zgłoszenia (tzw. stany powierzone)
 • obsługa dyżurów awaryjnych
 • przekrojowe analizy dot. zgłoszeń, stanu realizacji, efektywności wykonawców itd.
 • analiza wykorzystania pracowników własnych z uwzględnieniem kosztów robocizny, materiałów
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym