PRZYGOTUJEMY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB, SPECJALISTYCZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

  • W oparciu o najbardziej wydajne, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji technologie projektujemy, produkujemy i wdrażamy specjalistyczne dedykowane oprogramowania na zamówienie. Niezależnie od zakresu ocenę przedsięwzięcia zaczynamy zawsze od przygotowania szczegółowego projektu uwzględniającego zarówno potrzeby użytkowników oraz potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa.
  • Pozwala to przygotować unikalne rozwiązania wspierające biznes, rozwiązania nie będące „uniwersalnym lekarstwem na problemy biznesowe”, ale rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy i w 100% odpowiadające stawianym wymaganiom.

PROJEKTUJEMY SYSTEMY ANALIZ I RAPORTOWANIA ROZWIJAJĄCYCH WYKORZYSTYWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OPROGRAMOWANIE

  • W oparciu o najbardziej wydajne, skalowane systemy raportowania przygotowujemy analizy i zestawienia mające na celu wsparcie informacyjne przedsiębiorstwa. Po zapoznaniu się z wykorzystywanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem, po przeprowadzeniu analizy braków i potrzeb informacyjnych, przygotowujemy raporty wsparcia dla kadry kierowniczej i zarządu.
  • Bardzo często brak jest w wykorzystywanych systemach nie samej informacji, ale możliwości jej wydobycia, przetworzenia i podania w formie biznesowej. Wyjściem z tego typu problemów nie jest więc wymiana używanego oprogramowania, ale przygotowania dedykowanych, trafiających w 100% w potrzeby zestawień, analiz ekonomicznych, wskaźnikowych.