W ramach profesjonalnej obsługi firma PERFEKTLAB oferuje Klientom współpracę w ramach Stałej Opieki Serwisowej (S.O.S.), która gwarantuje im bezpieczeństwo, bieżące wsparcie i komfort użytkowania zintegrowanego systemu informatycznego MERITUM.

STAŁA OPIEKA SERWISOWA (S.O.S.) = BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

W ramach Stałej Opieki Serwisowej (S.O.S.) zapewniamy Państwu:

 • Konserwację całości dostarczonego przez nas oprogramowania - dokonywanie przeglądu baz danych
 • Indywidualne modyfikacje oprogramowania (IMO) pod potrzeby użytkowników, wchodzące w rozwój wersji podstawowej systemu. W ten sposób jesteśmy w stanie rozwijać i udoskonalać oprogramowanie - jego konfigurację i możliwości - zgodnie ze zmianami w organizacji pracy i otoczeniu biznesowym klienta.
 • Dostarcznie nowych wersji zakupionych systemów – PERFEKTLAB udostępnia najnowsze wersje systemów użytkowych w miarę ich modernizacji.
 • Pierwszeństwo obsługi przed Klientami niezwiązanymi umową S.O.S.
 • Szybką reakcję na zgłoszenia – do 48 godzin od momentu ich zgłoszenia
 • Tzw. "opiekun klienta" czyli dostęp do dedykowanych specjalistów
 • Szkolenia, konsultacje i nadzór nad wdrażaniem nowych wersji systemów – wizyty i dostęp do specjalistów w określonej ilości godzin miesięcznie (w ramach tego elementu odbywają się szkolenia użytkowników z funkcjonalności nowych wersji, pomoc w uzyskiwaniu dodatkowych zestawień i analiz, czyli realizacja potrzeb które pojawiły się po zakończeniu wdrożenia)
 • Telefoniczny „hot-line” i pomoc świadczona zdalnie, w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku
 

DWA WARIANTY OPIEKI - KLIENT SAM WYBIERA OPTYMALNY POZIOM WSPARCIA

Stała Opieka Serwisowa (S.O.S) opiera się na dwóch podstawowych wariantach:

 • wariant I - standardowy

  Opieka serwisowa prowadzona jest w ramach podpisanej umowy S.O.S., która dokładnie określa zakres oraz warunki realizacji usługi. Obejmuje ona swoim zakresem także aktualizację oprogramowania do nowych wersji, wsparcie w zakresie instalacji tych wersji i konfigurację nowych funkcjonalności.

 • wariant II - zakup oprogramowania Meritum bez wdrożenia

  W przypadku małych klientów którzy zakupili tylko licencje oprogramowania Meritum bez wdrożenia otrzymują oni zdalny dostęp do konsultantów (na zasadach S.O.S.) w zakresie konfiguracji podstawowych funkcji oprogramowania przez okres 3 miesięcy kalendarzowych od miesiąca zakupu licencji włącznie. Wsparcie obejmuje swoim zakresem do 6 godzin konsultacji miesięcznie.

Stała Opieka Serwisowa (S.O.S.) opłacana jest w formie miesięcznego abonamentu, którego wartość zależy od zakresu obsługiwanych przez firmę PERFKELTAB rozwiązań.

OPIEKUN KLIENTA

Każdy z klientów korzystających ze Stałej Opieki Serwisowej (S.O.S.) ma bezpośredni dostęp telefoniczny do tzw. opiekuna klienta który jest przygotowany do obsługi danej firmy pod kątem merytorycznym jak i informatycznym - a nie do przypadkowej osoby która stara się pomóc. Osoba będąca "Opiekunem klienta" musi znać kluczowe elementy konfiguracji danego rozwiązania i rozumieć zasady funkcjonowania danej firmy. Tylko wtedy mamy możliwość wiarygodnej współpracy i faktycznego wsparcia naszych partnerów.