Rolą IT jest sprawianie, aby rzeczy działy się szybciej, łatwiej i taniej

Obok sprzedaży licencji świadczymy też usługi dodatkowe będące niezbędnym uzupełnieniem do oferowanego oprogramowania.

W ich skład wchodzą:

  • WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA, prowadzone zgodnie ze sprawdzoną metodologią (świadczone także jako wsparcie uruchomieniowe w ramach zakupu licencji dla małych jednostek)
  • STAŁA OPIEKA SERWISOWA (SOS), po uruchomieniu oprogramowania - zapewnia bieżący dostęp do konsultantów, aktualizacji, udziału w programie "opiekun klienta"
  • USŁUGI KONSULTINGOWE, czyli wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów informatycznych, definiowania celów biznesowych, zarządzania informacją w biznesie itd.
  • OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE, czyli dla zainteresowanych klientów tworzymy dedykowane narzędzia informatyczne oraz systemy analiz i raportowania
  • TWORZENIE STRON WWW, prowadzimy hosting stron www i przygotowujemy profesjonalne strony internetowe sprofilowane na zarządzanie nieruchomościami
  • DOSTAWA I KONFIGURACJA SERWERÓW BAZ DANYCH, dostarczamy w pełni przygotowane do współpracy z oprogramowaniem serwery baz danych oparte na systemie linux CentOs, dedykowana konfiguracja serwera Firebird 2.5 pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność i szybkość poszczególnych operacji

Wszystkie wymienione powyżej prace realizowane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie poparte doskonałą wiedzą merytoryczną.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE KLIENTA

Samo dostarczenie oprogramowania nie wystarcza. Oferujemy kompleksowe wsparcie zamawiającego od etapu definiowania celów biznesowych i wyboru optymalnego rozwiązania, aż do asysty serwisowej po uruchomieniu systemu.