JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNYM, WIARYGODNYM I SUMIENNYM DOSTAWCĄ

Zaczynamy od szczegółowego poznania potrzeb użytkownika, dopiero potem ustalamy harmonogram i zasady wdrożenia. Naszą wiarygodność opieramy na wysokiej jakości dotychczasowych wdrożeń i decyzjach klientów, którzy zawsze po rozpoczęciu współpracy decydują się na kolejne rozwiązania informatyczne będące w naszej ofercie.

MAMY ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE I WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ

Ponad 20 letnie doświadczenie naszych konsultantów w przygotowaniu rozwiązań informatycznych i wiedza merytoryczna w zakresie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami/kontrolingiem gwarantują przejście przez proces wdrożenia w sposób maksymalnie bezpieczny dla klienta.

POSIADAMY ODPOWIEDNI ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Kluczowym elementem projektu są ludzie, począwszy od kierownika projektu poprzez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. To od ich wiedzy merytorycznej, umiejętności komunikacji i możliwości decyzyjnych zależy sukces wdrożenia oprogramowania. Nasz zespół projektowy ma za sobą wiele wdrożeń zakończonych doskonałymi opiniami - wdrożeń dużych dla 20-40 stanowisk, jak i tych małych gdzie wsparcie merytoryczne jest często najważniejsze.

STAWIAMY NA DOSKONAŁĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY KLIENTEM A FIRMĄ WDROŻENIOWĄ

Właściwa komunikacja na każdym z etapów projektu, wspólna praca przy tworzeniu harmonogramu, identyfikacji obszarów ryzyka i prac niezbędnych do wykonania jest kluczem do wzajemnego zrozumienia. Dzięki właściwej komunikacji z klientem, zrozumieniu jego obaw i opinii jesteśmy w stanie bezpiecznie przeprowadzić proces wdrożenia i uruchomienia systemu Meritum.

ZAWSZE PRZEPROWADZAMY DOKŁADNĄ ANALIZĘ ROZWIĄZANIA PRZY WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Tylko szczegółowa i poprawna analiza rozwiązania daje gwarancję otrzymania przez klienta oczekiwanego rozwiązania. Założenie, że dostawca z góry wie czego oczekuje klient kończy się olbrzymimi problemami w procesie uruchomienia systemu. Nasze działania opieramy na przeświadczeniu, że klient najlepiej rozumie własne potrzeby - my tylko musimy jednoznacznie zidentyfikować i przenieść do systemu informatycznego.

NAJWAŻNIEJSZA JEST DLA NAS PRAWIDŁOWA IDENTYFIKACJA WYMAGANYCH PROCESÓW (W TYM TZW. KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ)

Efektem analizy musi być identyfikacja wymaganych procesów i ustalenie tzw. kluczowych zagadnień wokół których zostanie zbudowana organizacja pracy systemu. Lekceważenie tego etapu powoduje, że system pomimo "działania" nie spełnia wymagań klienta i najczęściej nie nadaje się do realizacji zadań jakie przed nim postawiono.

REALIZUJEMY SZKOLENIE NA PROTOTYPIE ROZWIĄZANIA I TESTUJEMY WSPÓLNIE KLUCZOWE FUNKCJE

Szkolenie użytkowników na danych docelowych. Wspólnie pracujemy na prototypie rozwiązania, aby sposób działania kluczowych funkcji i obsługa programu były w pełni znane użytkownikowi. Weryfikacja zgodności funkcji programu z wymogami Zamawiającego nie odbywa się "na papierze" i daje pełne bezpieczeństwo użytkownikowi w zakresie podjęcia decyzji o momencie uruchomieniu.

JESTEŚMY OTWARCI NA ZMIANY I DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Podczas analizy procesów biznesowych pojawi się konieczność zmian zarówno w oprogramowaniu jak i w organizacji pracy Zamawiającego - w efekcie ma to doprowadzić do właściwej pracy programu. Obecnie próby standaryzacji rozwiązań zdają egzamin tylko w małych jednostkach, próby standaryzacji w większych organizacjach kończą się brakiem wymaganej informacji zarządczej i stanowią olbrzymią przeszkodę dla menadżerów w procesie podejmowania właściwych decyzji.

Etapy wdrożenia oprogramowania Meritum:

 • Sprecyzowanie celów biznesowych Zamawiającego

  Jest to bardzo ważny element który pozwala określić wymagania Zamawiającego. Nasz zespół wspomoże w zakresie weryfikacji wymaganych procesów biznesowych oraz precyzyjnym ustaleniu oczekiwanych procesów - w tym ocenie ich realności i ryzyka.

 • Analiza rozwiązania

  Analiza rozwiązania obejmuje swoim zakresem: aktualnie obowiązujące procesy zarządzania informacją, przygotowanie projektu docelowego (w tym wskazanie zmian w organizacji Zamawiającego). Efektem tego etapu jest kompletny projekt rozwiązania oraz harmonogram realizacji.

 • Wstępna migracja danych

  Dzięki dużemu doświadczeniu w przenoszeniu danych z innych systemów i wbudowanym mechanizmom przygotowania migracji, mamy możliwość migracji danych z większości systemów informatycznych. Automatyczna weryfikacja ogranicza do minimum pracochłonność związaną z oceną poprawności przeniesionych informacji.

 • Przygotowanie prototypu

  W zależności od stopnia złożoności projektu konieczne może być przygotowanie prototypu w zakresie pracy oprogramowania w newralgicznych obszarach tzw. kluczowych zagadnieniach. To w 80% od sposobu rozwiązania tych obszarów zależeć będzie uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego celów biznesowych.

 • Szkolenia

  Szkolenia prowadzone są na bazie danych przeniesionej z poprzedniego systemu, zdecydowanie ułatwia to proces zapoznawania się z funkcjami oprogramowania Meritum. Osoby prowadzące szkolenia posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, przyjęta organizacja szkoleń gwarantuje użytkownikom prawidłowe zapoznanie się z systemem.

 • Start

  Ostateczna migracja danych oraz uruchomienie systemu dzięki pracy z wykorzystaniem prototypu oraz przeprowadzonym szkoleniom daje gwarancje bezpieczeństwa i wysokiej jakości przygotowanego rozwiązania.

 • Asysta rozruchowa

  W celu dopracowania i weryfikacji wszystkich wymaganych procesów biznesowych elementem wdrożenia jest asysta naszych konsultantów przez okres niezbędny do pełnej weryfikacji wszystkich funkcji.

 • Zakończenie wdrożenia

  Po zakończeniu wdrożenia nasi klienci otrzymują możliwość kontynuacji wsparcia merytorycznego i technologicznego w ramach umowy opieki serwisowej.