Podstawową działalnością firmy PERFEKTLAB jest produkcja oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami, procesem planowania i kontrolingiem. Stworzyliśmy zintegrowany system informatyczny MERITUM, który oferujemy w dwóch wersjach DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI oraz DLA FIRM.

Specjalizujemy się w szczególności w dostarczaniu kompletnych rozwiązań informatycznych dla zarządców nieruchomości. Naszymi klientami są głównie spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki zarządzające zasobami gminnymi oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Zajmujemy się również:

  • Wdrożeniem oprogramowania i opieką powdrożeniową
  • Kompletną opieką informatyczną
  • Usługami konsultingowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz kontrolingiem

NASZA HISTORIA

Firma PERFEKLAB powstała w 2007 roku i od początku jej działanie ukierunkowane było na tworzenie oprogramowania wspomagającego pracę w dwóch obszarach: Zarządzanie Nieruchomościami oraz Kontroling i Planowanie. Specjalizacja ta wynikała z dotychczasowych wieloletnich doświadczeń zawodowych osób tworzących kadrę firmy.

Prace projektowe nad oprogramowaniem trwały wiele miesięcy. Był to etap wytężonej pracy koncepcyjnej i tworzenia kluczowych fundamentów systemu Meritum. W efekcie stworzyliśmy zintegrowany system zbudowany z wielu modułów, który dzięki przemyślanej konstrukcji obsługuje kluczowe dla zarządców nieruchomości procesy z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów zarządców takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady i jednostki budżetowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, spółki prawa handlowego zarządzające zasobem gminnym. System sprawdził się zarówno w jednostkach z rozbudowaną strukturą organizacyjną zarządzającymi ponad 200 nieruchomościami, jak i w jednoosobowych firmach zarządzających kilkoma wspólnotami.

NASZA KADRA

Nasz zespół stanowią świetni fachowcy z bardzo dużą wiedzą z zakresu zarządzania nieruchomościami i zarządzania przedsiębiorstwem. Wśród nas są również analitycy księgowi, posiadający wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu szeroko pojętej ekonomii i księgowości. Często służą merytoryczną pomocą daleko wykraczającą poza samo wdrożenie oprogramowania.

Nasza firma składa się z programistów oraz zespołu ekonomistów, analityków i projektantów, który dostarcza swym klientom nie tylko ogólnie pojętą informatykę, lecz przede wszystkim potrafi skutecznie doradzać wybór najlepszych rozwiązań.

NASZA MISJA

Misją firmy PERFEKTLAB jest dostarczanie produktów i usług spełniających wymagania i potrzeby klientów.

Naszym celem jest długotrwała współpraca, która będzie dawała zadowolenie obu stronom. Uważamy, że fundamentem takiej współpracy musi być wzajemne zaufanie, dlatego też zawsze informujemy o swoich produktach i usługach w sposób rzetelny i uczciwy, przestrzegając zasad rzetelnego marketingu.

Chcemy by klient po wdrożeniu systemu był zadowolony z wyboru naszej firmy. Dlatego wdrożenie naszego oprogramowania prowadzimy przy pomocy sprawdzonej metodologii, która gwarantuje klientom, że osiągną swoje cele biznesowe. Po wdrożeniu systemu oferujemy naszym klientom stałą opiekę serwisową – kompleksowe wsparcie zarówno w bieżącej pracy jak i w rozwoju systemu.

DLACZEGO MY

Kompetencje

Zagwarantowanie naszym partnerom najwyższego poziomu obsługi wymaga bardzo dużych kompetencji naszych współpracowników. Nasze usługi nie sprowadzają się tylko do sprzedaży oprogramowania, ale bezpośredniego wsparcia klienta w modelowaniu procesów biznesowych i dostosowywaniu do nich oprogramowania.

Zaufanie klienta

Zaufanie zdobywa się dzięki konsekwentnemu budowaniu relacji z klientem, nie tylko w czasie pierwszych rozmów i oferowaniu mu określonego produktu, ale przede wszystkim w okresie po sprzedaży produktu. Firmy oferujące rozwiązania informatyczne powinny przede wszystkim bazować na wieloletniej współpracy z klientem. Ich produkty stanowią przecież jedno z kluczowych narzędzi, których niezakłócone działanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wiarygodność

Podstawą naszej działalności jest wiarygodność. Proponowanymi rozwiązaniami, profesjonalną oceną możliwości ich realizacji w sposób dostosowany do wymogów danego klienta staramy się zasłużyć na jego zaufanie. Z drugiej strony oczekujemy partnerskiego podejścia i uczciwej oceny naszej pracy jako niezbędnych elementów wspólnego budowania rozwiązań.

Wiedza merytoryczna

Oferując wdrożenie oprogramowania należy pamiętać, że podstawowym jego elementem jest wiedza merytoryczna osób odpowiedzialnych za projekt wdrożenia systemu. Wiedza z zakresu organizacji i działania przedsiębiorstw, ich wymagań biznesowych i informacyjnych. Wiedza postrzegana jako umiejętność spojrzenia przez przekrój całego przedsiębiorstwa na WYMAGANIA INFORMACYJNE poszczególnych struktur organizacyjnych i funkcjonalnych.

Kontakt

PERFEKTLAB Kędzierski i Duch Spółka Jawna
09-402 Płock, Mickiewicza 19 lok. 11
tel. 24 262 97 46 
tel. 603 330 539, 695 031 271
e-mail: biuro@perfektlab.pl