TWORZYMY STRATEGIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

  • Nie można mówić o inwestowaniu w rozwiązania informatyczne bez szczegółowej znajomości potrzeb firmy w zakresie informacji, jej wymagań biznesowych i organizacyjnych. Kluczem do realizacji potrzeb organizacji nie jest przecież infrastruktura informatyczna (nowe aplikacje czy też „najnowsze” rozwiązania technologiczne) ale przygotowanie i udostępnienie właściwej informacji (czyli funkcjonalność i realizacja potrzeb klienta).
  • Posiadając szeroką wiedzę w zakresie organizacji przedsiębiorstw, wymagań współczesnego biznesu oraz możliwości współczesnych systemów informatycznych tworzymy na zlecenie strategię informacyjną przedsiębiorstw – dając klientowi plan rozwoju systemów IT, który zapewnia mu najbardziej opłacalny i optymalny sposób inwestowania w nowe technologie.

JESTEŚMY DORADCĄ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

  • Jako niezależny doradca dokonujemy oceny planowanych projektów informatycznych pod kątem ich zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi, budżetem i harmonogramem. Jednocześnie przygotowujemy ocenę realności projektu – czyli ustalamy faktyczne (a nie deklaratywne) możliwościach uruchomienia danego rozwiązania w danych warunkach organizacyjno – biznesowych. Pozwala to na znaczne zmniejszenie ryzyka projektu informatycznego i daje bezpieczeństwo w zakresie wyboru właściwego rozwiązania.
  • Jako niezależny doradca prowadzimy nadzór nad realizowanymi projektami informatycznymi pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami klienta. Przygotowujemy jednocześnie profesjonalne sprawozdania z realizacji projektu, ze wskazaniem na potencjalne lub faktyczne źródła problemów. Pozwala to uzyskiwać w pełni wiarogodne informacje na temat jakości i postępów prowadzonego projektu.