Aplikacja Internetowa Obsługa Lokatora służy do konfiguracji i zarządzania przesyłaniem danych do usługi e-KartaLokalu. Pozwala na definicję firm, których dane kart najmu mają być eksportowane do usługi e-KartaLokalu i zarządzanie procesem eksportu. W zależności od zastosowanego rozwiązania użytkownik sam decyduje o czasie przesłania danych do usługi lub dane wysyłane są w sposób automatyczny o ustalonej godzinie.

Z poziomu aplikacji użytkownik definiuje konta WWW dla kontrahentów, ma możliwość drukowania kopert z parametrami dostępu do konta i hasłem początkowym, blokowania dostępu do konta, indywidualnego przypisywania kart najmu/lokalu dla danego konta, sprawdzenie poprawności synchronizacji danych z usługą e-KartaLokalu.

Aplikacja jest elementem niezbędnym do korzystania z usługi e-KartaLokalu - internetowej kartoteki danych lokali zarządcy nieruchomości. Do pełnej pracy wymaga konfiguracji zgodnie z przekazaną dokumentacją oraz dostępu do internetu komputera na którym jest używana.

W procesie wdrożenia aplikacji Internetowa Obsługa Lokatora udostępniamy użytkownikom wzorcowe regulaminy pracy usługi, wnioski o dostęp/rezygnację z dostępu i wspieramy organizację pod kątem optymalnego obiegu dokumentów.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • obsługa dowolnej liczby kont www, zgodnej z wykupioną liczbą kart najmu/lokali usługi e-KartaLokalu
 • zarządzanie procesem tworzenia kont www od wydruku koperty dla użytkownika do otrzymania wypełnionego wniosku
 • pełne wsparcie procesem przydzielania kont www, wydruki serii kont dla poszczególnych administracji, dokumentacja przydzielonych numerów itd.
 • podział na etapy procesu tworzenia kont www
 • weryfikacja synchronizacji procesu eksportu
 • dokumentowanie procesu eksportu z informacją o ewentualnych błędach
 • wykaz firm, wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w procesie eksportu
 • dokumentowanie procesu udostępniania danych
 • definiowalna treść zawartości kopert z instrukcją początkową
 • wbudowane wzorcowe regulaminy
 • wbudowane wzorcowe wniosku dostępu do danych, wnioski rezygnacji itd.
 • raporty i statystyki aktywnych kont wwww, dostępnych kart najmu/lokali itd.
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym