Aplikacja służy do kompleksowej obsługi operacji i zagadnień związanych ze szczegółową analizą kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości, planowaniem i kalkulacją stawek eksploatacyjnych, zarządzaniem środkami funduszu remontowego. Zaawansowane mechanizmy pozwalają na dokładne rozliczanie kosztów bezpośrednich nieruchomości oraz kosztów pośrednich (osiedla, administracji, części wspólnej spółdzielni itd.) na zdefiniowane przez użytkownika grupy:

 • osiedle / nieruchomość / budynek
 • rodzaj lokalu: mieszkalny, użytkowy, garaż itd.
 • tytuły własności lokali: odrębna własność, spółdzielcze prawo lokatorskie lub własnościowe, lokale komunalne, socjalne, najem, lokale własne
 • status członkowski

Dzięki pełnemu zintegrowaniu z aplikacją FK szczegółowy podział danych kosztowych odbywa się wg wartości kont księgowych lub poszczególnych dokumentów księgowych bez konieczności zmian istniejącego planu kont. W zakresie zarządzania przychodami moduł jest w pełni zintegrowany z aplikacją Czynsze co pozwala uzyskać szczegółowe dane dot. przychodów na poziomie poszczególnych opłat.

Jednostki niezbędne do prowadzenia podziału kosztów i kalkulacji stawek, np. opomiarowanie lokali, liczba lokali z domofonem, ilość osób dot. odpadów, powierzchnia grzewcza, powierzchnia użytkowa, instalacje antenowe itd. pobierane są z cech/zasobów dostępnych w modułach Czynsze i Ewidencja Zasobów. Całość oparta jest na strukturze definiowalnych i połączonych ze sobą arkuszy.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • dowolna liczba grup arkuszy
 • dowolna liczba hierarchicznych arkuszy w ramach grupy
 • powiązania pomiędzy arkuszami
 • definiowalne grupy dostępu do danych 6 hierarchicznych wymiarów
 • analizy danych
 • analizy za pomocą tabel przestawnych, użytkownik sam decyduje o poziomie szczegółowości analizy kosztów, przychodów, wyniku z uwzględnieniem kalkulacji stawki eksploatacyjnej, mediów, najmu itd.
 • dowolna ilość tworzonych przez użytkownika sprawozdań/analiz
 • przekrojowe analizy: wieloletnie, kwartalne, miesięczne (np. porównanie tych samych okresów z różnych lat i badanie odchyleń)
 • wsparcie w zakresie planowania i kalkulacji stawki eksploatacyjnej
 • wsparcie w zakresie zarządzania środkami funduszu remontowego
 • możliwość powiązania z istniejącym systemem ewidencji księgowej
 • możliwość definiowania wielu układów ewidencji kosztów/przychodów
 • wielowariantowość sprawozdań, np. koszty z rozliczeniem lokali własnych/bez rozliczenia lokali własnych
 • pełne wsparcie procesu planowania z uwzględnieniem doszacowania roku bieżącego
 • analizy odchyleń i stopnia zaawansowania realizacji planu
 • współpraca z arkuszem kalkulacyjnym