Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania strukturą fizyczną zasobów lokalowych. Pozwala na odwzorowanie szczegółowej ewidencji zasobów w zakresie nieruchomości, działek budynków i terenów. Jest to moduł techniczny niezbędny do prawidłowej pracy oprogramowania Meritum, udostępniany wszystkim klientom którzy kupili licencje aplikacji: Czynsze Zasoby Własne, Czynsze Wspólnoty Mieszkaniowe, Czynsze Administracja Zlecona, Prawa do lokalu, Deklaracje Odpadów, Fundusz Remontowy, Techniczna Obsługa Nieruchomości.

Elementem ewidencji jest także zarządzanie strukturą własności nieruchomości (w tym udziałami), danych lokali oraz ich cechami eksploatacyjnymi (powierzchnie, rodzaje, lokalizacje itd.). Podstawowym celem aplikacji jest przygotowanie struktury fizycznej posiadanych przez zarządcę zasobów.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja zasobów w formie nieruchomość-> budynek->lokal, ewidencja działek
 • dowolna liczna obsługiwanych budynków, lokali (zgodnie z wykupioną licencją)
 • ewidencja nieruchomości, działek, budynków, terenów
 • podział struktury budynku na lokale, część wspólną, inne zasoby
 • ewidencja właścicieli nieruchomości, form i typów własności
 • ewidencja informacji o zarządcy nieruchomości
 • ewidencja lokali
 • zarządzanie udziałami poszczególnych lokali w nieruchomości z uwzględnieniem historii zmian
 • możliwość rejestracji powierzchni podstawowej, przynależnej, części wspólnej, CO itd., możliwość rejestracji innych dowolnych wielkości w kontekście lokalu
 • gromadzenie dokumentacji elektronicznej w postaci załączanych do ewidencji plików np. zdjęć, dokumentów, rysunków, uchwał
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym