Usługa e-KartaLokalu jest internetową usługą dostępu do kartotek lokali lokatorów/właścicieli/najemców. Pozwala zarządcy udostępnić z wykorzystaniem internetu na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych informacje dla właścicieli lokali w zakresie stanu ich kartotek, wysokości opłat itd.. Zakres dostępu do informacji wynika bezpośrednio z zawartości pakietu wykupionego przez zarządcę nieruchomości (spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, gminę).

OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI

Wprowadzenie usługi e-KartaLokalu do swojej oferty pozwala zarządcy zdecydowanie obniżyć koszty obsługi lokatorów i poprawić konkurencyjność na rynku zarządzania nieruchomościami.

HISTORIA KONTA, KONTROLA WPŁAT i ZALEGŁOŚCI

Opcja podstawowa pozwala na dostęp do historii obrotów wartościowych należności i wpłat oraz do bieżącej wysokości opłaty za lokal, w szczególności:

  • dostęp do wszystkich lokali najemcy/właściciela/lokatora z poziomu jednego konta www
  • dostęp do historii danych finansowych danej karty najmu/lokalu – szczegółowe informacje o naliczeniach, wpłatach, rozliczeniach
  • mediów, naliczeniach odsetek za zwłokę, itp.
  • możliwość samodzielnego zarządzania profilem konta www przez użytkownik (zmiana hasła, zmiana adres e-mail, resetowania hasła itd.)
  • możliwość pobrania formularza wpłaty w formacie pdf

 

PANEL ADMINISTRACYJNY DLA ZARZĄDCY

Zarządca otrzymuje także dostęp do panelu administracyjnego pozwalające na zarządzanie zmianą haseł, adresów e-mail, aktywnością zdefiniowanych kont www. Pozwala to na bieżąco monitorować poprawność rejestrowanych przez użytkowników danych oraz wspomagać ich w procesie logowania (wymuszanie zmiany hasła).

ZARZĄDZANIE I KONTROLA EKSPORTU DANYCH

Usługa e-KartaLokalu wymaga do prawidłowej pracy posiadania najnowszej wersji oprogramowania Meritum z aplikacją Internetowa Obsługa Lokatorów (jest to aplikacja służąca do zarządzania kontami www i eksportem danych do usługi). Dzięki temu użytkownik ma pełen nadzór na poprawnością i zakresem danych przesyłanych do usługi e-KartaLokalu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY - REGULAMINY i FORMULARZE

Razem z wykupieniem usługi zarządca otrzymuje pakiet wzorcowych dokumentów niezbędnych do udostępniania danych właścicielom/najemcom/lokatorom:

  • Wniosek/Anulowanie wniosku o dostęp do konta www
  • Regulamin dostępu
  • Opis procesu uruchomienia usługi