Aplikacja przeznaczona jest do pełnej obsługi kasy własnej Zarządcy oraz rejestracji wpłat gotówkowych na rzecz jednostek obcych, dla których prowadzimy zarząd nieruchomościami.

Umożliwia rejestrację wpłat gotówkowych, podgląd oraz bieżące rozliczanie rozrachunków (wpłata w chwili wprowadzania obciąża konto rozrachunkowe), automatyczne przenoszenie płatności do właściwych aplikacji czynszowych oraz dekretację dokumentów kasowych zbiorczo lub indywidualnie wg planu kont właściwego dla przedsiębiorstwa.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 •  dowolna liczba obsługiwanych kas (obsługa wpłat dla wspólnot mieszk.)
 • obsługa dowolnej ilości stanowisk kasowych automatyczne tworzenie raportu kasowego i wyznaczanie stanu końcowego i początkowego raportu
 • obsługa w trybie on-line rozrachunków prowadzonych w aplikacjach Czynsze - Zasoby Własne, Czynsze - Wspólnoty Mieszkaniowe, Czynsze - Administracja Zlecona poprzez możliwość wskazania konkretnej karty lokalu i powiązanie zapłaty ze wskazanym dokumentem obciążenia. Pozwala to na minimalizację pracy związanej z windykacją zobowiązań i należności
 • księgowanie po zamknięciu dnia raportu kasowego w aplikacjach Czynsze - Zasoby Własne, Czynsze - Wspólnoty Mieszkaniowe, Czynsze - Administracja Zlecona
 • definiowalne operacje kasowe dla lokatorów i kontrahentów
 • bieżący dostęp do stanu gotówki w kasie
 • automatyzacja podstawowych czynności
 • definiowalne rodzaje dokumentów KP i KW
 • wydruki standardowe i analityczne raportów kasowych
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym