Aplikacja służy do kompleksowej obsługi operacji i zagadnień związanych z rozliczaniem opomiarowanych mediów dla zarządzanych nieruchomości. Pozwala na pełne odzwierciedlenie struktury fizycznej węzłów głównych i liczników, z zachowaniem zarówno historii wymian liczników jak i historii odczytów w lokalach.

Zastosowane różne metody budowy taryfy i okresów rozliczenia pozwalają na kompleksowe rozliczenie liczników indywidualnych. Daje to pełną możliwość podziału liczników na liczniki dotyczące ZW, CW, CO itd. i uwzględnienie odrębnych stawek opłat w ramach jednego licznika zbiorczego.

Przemyślna konstrukcja i odwzorowanie struktury fizycznej punktów poboru pozwala prześledzić historię odczytów liczników danego lokalu, wymian liczników itd. bez względu na historię zmian właścicieli/najemców.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • ewidencja struktury fizycznej punktów poboru
 • podział na węzły zbiorcze, liczniki zbiorcze, liczniki indywidualne
 • pełna historia wymian liczników
 • informacja o dacie legalizacji licznika, numerze licznika, miejscu montażu
 • definiowalne taryfy rozliczeń z możliwością ich podziału na miasta, osiedla, budynki itd.
 • opłaty w ramach taryfy z podziałem na zaliczkę, opłatę za odczyt, opłatę stałą, opłatę wg odczytu
 • grupowanie opłat wg określonych tytułów przychodów
 • zarządzanie historią zmian cen z uwzględnieniem zmiennej stawki VAT
 • prowadzenie ewidencji inkasentów
 • definiowalne trasy dla inkasentów
 • ewidencja odczytów w rejestrach odczytów
 • doskonała ergonomia rejestracji odczytów z poziomu karty lokalu oraz seryjnie dla całego budynku
 • współpraca z urządzeniami PSION
 • współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem do odczytów radiowych
 • możliwość wydruku kart odczytów
 • obsługa błędnych odczytów
 • kontrola poprawności rejestrowanych odczytów
 • obsługa i rozliczanie zmian cen mediów w czasie
 • obsługa i rozliczanie zmian liczników w czasie
 • funkcje seryjne wspomagające użytkownika w najważniejszych czynnościach
 • wbudowane raporty dot. odczytów i zużycia mediów
 • przekrojowe analizy zużycia
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv itd.
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym