Ważne wdrożenie zakończone sukcesem – uruchomiono 18 aplikacji oprogramowania Meritum oraz usługę eKartaLokalu w spółdzielni mieszkaniowej zarządzające ponad 2000 lokali. Na efekty nie trzeba długo czekać – kolejny klient podjął decyzję o uruchomieniu od 1 stycznia 2022r. naszego rozwiązania.

Nowa wersja oprogramowania Meritum (2021.09.28.00) już dostępna. Wprowadzono m.in. modyfikacje dot. obsługi JPK VAT z deklaracją, nowe funkcjonalności w zakresie rocznych rozliczeń świadczeń, obsługę dodatkowych załączników przy wysyłce korespondencji elektronicznej.

Nowe możliwości obsługi w zakresie interfejsu użytkownika zostały wprowadzone do oprogramowania Meritum. Zakończyliśmy przejście na kolejną wersję biblioteki będącej podstawą pracy oprogramowania. Udoskonalone elementy wyszukiwania, grupowania, sumowania, eksportu danych udostępniono użytkownikom od wersji aplikacji 2021.07.26.00.