Kolejna aplikacja pojawi się wkrótce w oprogramowaniu Meritum: OWZ, czyli Obsługa Walnego Zgromadzenia.

Rozwiązanie wspierać będzie spółdzielnie mieszkaniowe w procesie ewidencji i kontroli pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia od momentu ich przyjmowania w siedzibie spółdzielni poprzez ich przyjmowanie i ewidencję w trakcie Walnego Zgromadzenia. Podczas prowadzenia Walnego Zgromadzenia możliwa będzie ewidencja nowych pełnomocnictw, wydawania mandatów, wsparcie w zakresie w zakresie przygotowania list uczestników, pełnomocników czy też wydawania kart do głosowania. Jednocześnie wprowadzone będzie zabezpieczenie uniemożliwiające zarejestrowanie kilku pełnomocnictw przez jedną osobą oraz wydanie kilku pełnomocnictw przez jednego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Nowe funkcjonalności w zakresie usługi eKartaLokalu wprowadzone. Użytkownicy mogą mieć dostęp do stanów liczników swoich lokali oraz ostatnich odczytów.

Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że kończymy prace nad przygotowanie oprogramowania Meritum do realizacji zadań wynikających z „Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”

Wersja budżetowa aplikacji Czynsze przeszłą pozytywną weryfikację od strony produkcyjnej (rozwiązania wdrożone w Jednostce Budżetowej obsługującej kilka tysięcy lokali gminnych). Po raz pierwszy możliwe było uzyskanie informacji dot. klasyfikacje budżetowych dla sprawozdań RB27-S i RB-N bezpośrednio z danych Czynszowych bez konieczności korzystania z innych aplikacji.