Zakończyliśmy przebudowę obsługi w aplikacji System Członkowski

Zakończyliśmy przebudowę obsługi w aplikacji System Członkowski. Od teraz użytkownicy mają ułatwiony dostęp do analizy zmian członkostwa, zarządzania zmianą i obsługi dat ujawnienia. Proces aktualizacji i przejścia na nowe wersje u naszych klientów rozpoczęty.

Korespondencja elektroniczna staje się codziennością

Korespondencja elektroniczna staje się codziennością. Decydując się na nasze rozwiązania użytkownik ma możliwość obsługi wysyłki elektronicznej z właścicielami/najemcami lokali bez zbędnych dodatkowych czynności. Wysyłka realizowana odrębną usługą nie zakłóca bieżącej pracy użytkowników, dzięki pełnej pracy w tle możemy spokojnie realizować zadania służbowe – wysyłką zarządza dedykowane rozwiązanie SERWER USŁUG MSB (Meritum Service Broker).

Nowa wersja aplikacji Podatek Od Nieruchomości

Nowa wersja aplikacji Podatek Od Nieruchomości przystosowana do zmian przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dla roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Szczegółowa ewidencji gruntów zabudowanych i niezabudowanych, powierzchni budynków/pawilonów w podziale na poszczególne podstawy opodatkowania, automatyzacja tworzenia załączników ZDN-1 i ZDN-2,  generowanie dokumentów PK, ewidencji wyodrębnień to tylko wybrane obszary wsparcia naszych użytkowników. Po zakończeniu wdrożenia użytkownik otrzymuje pełną informację analityczną dot. podatku od nieruchomości oraz uporządkowaną ewidencję dot. zarządzanych zasobów.