Dynamika rozwoju nowych technologii wkracza także w obszar zarządzania nieruchomościami. Rozpoczynamy więc proces przygotowania nowych rozwiązań opartych na e-usługach, czyli wielopoziomowych kanałach komunikacji Zarządcy z właścicielem/najemcą lokalu. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie J.

Zakończyliśmy prace nad nową wersją aplikacji Podatek Od Nieruchomości. Obsługa korekt deklaracji, przekrojowe analizy powierzchni budynków i gruntów w podziale na stawki/podstawy podatku – w efekcie pełna obsługa wyodrębnień, czytelny dostęp do weryfikacji zasad liczenia i księgowania wartości podatku.

Oprogramowanie Meritum w pełni obsługuje nowe wzory Deklaracje Odpadów dla Warszawy. Wsparcie użytkowników nie dotyczy tylko generowania formularzy ale przede wszystkim kalkulacji opłat na poszczególne lokale (opomiarowane i nieopomiarowane) tak aby przychody budynków związane z gospodarką odpadami były zgodne z kosztami wynikającymi z odczytów liczników głównych.