Wersja budżetowa aplikacji Czynsze dostępna. Klasyfikacje budżetowe dla RB27-S i RB-N, w tym uzgodnienie należności, dochodów wykonanych, należności do zapłaty i nadpłat dostępne w aplikacji Czynsze w układzie działów, rozdziałów, paragrafów. Zapraszamy wszystkie jednostki budżetowe zainteresowane wdrożeniem układu budżetowego dochodów w oprogramowaniu czynszowym do współpracy.

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowanie aplikacji Czynsze do obsługi sprawozdań budżetowych. Będzie to wersja dedykowana do pracy w Jednostkach Budżetowych (Zarządy Domów Komunalnych, Działy Czynszowe Urzędy Miasta, Komórki Czynszowe Urzędu Gminy itd.) wyposażona w pełną obsługa danych wymaganych do sprawozdań budżetowych RB-27S oraz RB-N w układzie klasyfikacji budżetowych.

Kontynuujemy przygotowanie aplikacji Zgłoszenia – zaawansowanego oprogramowania do obsługi zgłoszeń i awarii. Skomplikowany układ własnych Zakładów Konserwacyjnych klienta stawia duże wymagania w zakresie organizacji pracy systemu. Rozpoczęliśmy proces dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta.