Aplikacja OWZ do obsługi Walnego Zgromadzenia przygotowana i wdrożona z sukcesem – pierwsze walne za nami.

Rozwiązanie wspiera spółdzielnie mieszkaniowe w procesie ewidencji i kontroli pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia od momentu ich przyjmowania w siedzibie spółdzielni poprzez ich przyjmowanie i ewidencję w trakcie Walnego Zgromadzenia. Podczas prowadzenia Walnego Zgromadzenia możliwa jest ewidencja nowych pełnomocnictw, wydawania mandatów, wsparcie w zakresie w zakresie przygotowania list uczestników, pełnomocników czy też wydawania kart do głosowania. Jednocześnie wprowadzone jest zabezpieczenie uniemożliwiające zarejestrowanie kilku pełnomocnictw przez jedną osobą oraz wydanie kilku pełnomocnictw przez jednego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Aplikacja OWZ obsługuje standardowe Walne Zgromadzenia jak i Walne Zgromadzenia podzielone na części.

Aplikacja OWZ współpracuje z dowolnym oprogramowaniem Członkowskim. Zapraszamy Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych do wdrożenia naszego rozwiązania