Oprogramowanie Meritum przeszło pozytywną weryfikację u klientów w zakresie rozsyłania zawiadomień o rocznym rozliczeniu CO i CW – zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach". Wspieramy proces przygotowania rozliczenia od momentu ustalenia wymaganego zakresu gromadzenia danych do sporządzenia dokumentów rozliczeniowych.