Rozpoczęliśmy prace nad przygotowanie aplikacji Czynsze do obsługi sprawozdań budżetowych. Będzie to wersja dedykowana do pracy w Jednostkach Budżetowych (Zarządy Domów Komunalnych, Działy Czynszowe Urzędy Miasta, Komórki Czynszowe Urzędu Gminy itd.) wyposażona w pełną obsługa danych wymaganych do sprawozdań budżetowych RB-27S oraz RB-N w układzie klasyfikacji budżetowych.