Nowe funkcjonalności w zakresie usługi eKartaLokalu wprowadzone. Użytkownicy mogą mieć dostęp do stanów liczników swoich lokali oraz ostatnich odczytów.

Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że kończymy prace nad przygotowanie oprogramowania Meritum do realizacji zadań wynikających z „Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”