Wersja budżetowa aplikacji Czynsze przeszłą pozytywną weryfikację od strony produkcyjnej (rozwiązania wdrożone w Jednostce Budżetowej obsługującej kilka tysięcy lokali gminnych). Po raz pierwszy możliwe było uzyskanie informacji dot. klasyfikacje budżetowych dla sprawozdań RB27-S i RB-N bezpośrednio z danych Czynszowych bez konieczności korzystania z innych aplikacji.